το bauma ΚΙΝΑ το 2020 έκλεισε την έκθεση διεθνούς εμπορίου για τα μηχανήματα οικοδόμησης, τις μηχανές οικοδομικού υλικού, τις μηχανές μεταλλείας και τις ημερομηνίες οχημάτων οικοδόμησης: τόπος συναντήσεως του 11/24/2020 - του 11/27/2020: Νέο διεθνές EXPO κέντρο της Σαγκάη, Σαγκάη, Κίνα

December 9, 2020